ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД

Општинска управа Бојник

о г л а ш а в а

Ј А В Н И  У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  


 

Текст огласа, као и материјал за јавни увид можете преузети у pdf и zip формату:

Icon of Оглас за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Оглас за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
OglasJavniUvidNacrtPlanaPdrKosancic.pdf , 151.5 KiB, 17. децембра 2016.
Icon of Материјал за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Материјал за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
MaterijalJavniUvidPdrKosancic.zip , 7.8 MiB, 17. децембра 2016.