Помоћ пољопривредницима

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник упутио је позив пољопривредним произвођачима за подношење понуда за субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинства . Корисници кредита су физичка лица и регистрована пољопривредна газдинства.

Предвиђени износ кредита је од 50.000 до 120.000 динара по једном пољопривредном газдинству, а крајњи рок за достављање понда је 14.април.

Такође Фонд за развој пољопривреде општине Бојник расписао је и конкурс за субвенционисање набавке нове опреме и механизације пчеларства и вештачког осемењавања.

Пре свега ту имамо област сточарства где је расписан конкурс за субвенционисање вештачког осемењавања, где је издвојено 1.500.000 динара и имамо наставак робног кредитирања, женско уматичено теле и за ту намену је издвојено око 500.000 динара.

Такође расписан је конкурс за субвенционисање нове опреме и механизације. Укупан износ тих средстава је 2.000.000 динара, с тим што ће се вршити повраћај за купљену опрему и механизацију у износу од 40% без ПДВ-а. Значи пољопривредници, прво морају да купе пољопривредне машине, да поднесу захтев Фонду, а након тога вршиће се поврћај 40% без ПДВ-а.

Такође расписан је конкурс за субвенције у пчеларству. Ове године је издвојено 500.000 за субвенције у пчеларству.

Врши се и субвенционисање камата пољопривредних кредита. То је веома значајно за пољопривредне произвођаче. То значи да пољопривредни произвођачи могу да аплицирају за пољопривредне кредите у износу од 50.000 до 120.000 динара а укупан износ камате платиће Фонд за развој пољопривреде општине Бојник.

У току је конкурс за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи. Сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу са територије општине Бојник могу да подносе захтеве до 30.априла 2017 године