Оглас

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
на основу члана 25, 36, 37, 39.Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора
Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику,

о б ј а в љ у ј у

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК – ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

Оглас можете преузети pdf формату: ОГЛАС