Решења

 На основу чл.25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл.гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), чл.7. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “ Сл.гласник РС“ , бр. 16/16), чл.7. Одлуке о буџету општине Бојник за 2017.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр.53/16), Одлуке Општинског већа општине Бојник 03 број:310-69-1/17) Председник општине Бојник
дана 25.12.2017.године

д о н о с и

Р Е Ш Е Њ А
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

Ова решења можете преузети у pdf формату :

  1. РЕШЕЊЕ
  2. РЕШЕЊЕ
  3. РЕШЕЊЕ