Одлука о буџету и водич кроз буџет за 2018

На основу члана 63. Закона о будџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 24 Статута општине Бојник („Службени лист града Лесковца“ бр. 11/08), Скупштине општине Бојник је на седници дана 15.12.2017. године,
д о н е л а

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

  • Одлуку о буџету за 2018. годину можете преузети у pdf формату:
    ОДЛУКА