Годишња Скупштина пчелара

Удружење пчелара Бојник је 28.04.2018. године, реализовало Годишњу Скупштину, којој је присуствовала већина чланова . Констатовано је да је Удружење пчелара Бојник успешно реализовало све планске активности у протеклој години.

Управо због квалитетног рада и велике сарадње са Фондом за развој  пољопривреде Бојник, увећао се и број чланова удружења. Посебно је ефикасно то што се повећао број пчелара млађе доби.

Усвојен је План активности за 2018. годину, надајући се да ће ова година бити медоноснија у односу на прошлу годину.

СРЕЋНА ВАМ И МЕДОНОСНА ПЧЕЛАРСКА СЕЗОНА.