Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-63/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
ЈН МВ Бр. 404-63/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка канцеларијског намештаја

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре (17.09.2018) можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (17.09.2018)