ЈАВНИ КОНКУРСИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-4-4/17 од 23.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01.01.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
из области заштите особа са инвалидитетом
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава за суфинансирање учешћа у пројектима од јавног интереса удружења и организација са територије Општине Бојник за 2016. годину

Конкурс и образац пријаве можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ЈАВНИ КОНКУРС
 2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ЈАВНИ КОНКУРС 404-52/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар и изјаву подносиоца пријаве можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
 3. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 23. Maja  2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање (или суфинансирање) спортско рекреативних манифестација-турнира
на територији општине Бојник
у 2016 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева T-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА T-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01. априла 2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2016 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

или у doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1