ЈАВНИ КОНКУРСИ

 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

На основу члана 20, 26. и 28. Статута Туристичке организације општине Бојник, Управни одбор Туристичке организације општине Бојник, на седници одржаној 26.01.2018.године донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Текст јавног конкурса можете преузети у pdf формату:

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 05.01.2018. године

расписује

Јавни позив
за финансирање спортских удружења  у 2018 години
којима се остварује јавни интерес у области спорта
на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС
  2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 25.09.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години
којима се остварује јавни интерес у области спорта
на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС
  2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/2016), члана 38. Закона о удружењима (“ Сл.гласник РС“, бр. 51/09, 99/11-др.закони), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/2015 и 1/16), члана 7. Одлуке о буџету општине Бојник за 2017.годину, 02 бр. 06-29-1/16 од 16.12.2016. године. (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр. 53/16), члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса (“ Сл. гласник града Лесковца, бр.25/15) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),

Општинско веће општине Бојник,
на седници одржаној дана, 24.08.2017.године
р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање пројеката и услуга социјалне заштите,
добијене наменским трансфером за услуге социјалне заштите
за 2017. годину

Конкурс, у целини, можете преузети у pdf формату:

  1. ЈАВНИ КОНКУРС