ЈАВНИ КОНКУРСИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС
  2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА можете преузети у pdf формату:

  1. ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-4-4/17 од 23.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01.01.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

  1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
из области заштите особа са инвалидитетом
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС
  2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава за суфинансирање учешћа у пројектима од јавног интереса удружења и организација са територије Општине Бојник за 2016. годину

Конкурс и образац пријаве можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ЈАВНИ КОНКУРС
  2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ