Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-25/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-25/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за:

 • реконструкције некатегорисаног пута-улице у Ђинђуши;
 • реконструкција некатегорисаног пута-улице у Славнику;
 • реконструкцију улице 28.март у Бојнику;
 • изградњу улице Зеле Вељковића – крак Млин у Бојнику са партерним уређењем простора испред спомен парка;
 • озакоњење и реконструкцију улице Николаја Динића у Бојнику;
 • озакоњење и реконструкцију улице Првомајска у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 30.03.2018. године можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (30.03.2018.)

Измене и допуне конкурсне документције можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о продужењу рока (30.03.2018)

Информације о локацијама као и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у zip формату:

 1. Информације о локацијама (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (03.04.2018)

Питања и одговоре на дан 05.04.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (05.04.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (20.04.2018)

Обавештење о закључењу уговора можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (11.05.2018)