ЈКП ,,Јединство” од губиташа постало успешно предузеће

Након годину дана од како се налази на функцији директора ЈКП,, Јединство“ Борисав Илић  у овом сада, можемо слободно рећи, успешном предузећу радницима се редовно исплаћују путни трошкови. Исплаћен им је и први део зараде за јул месец 2018. године, док ће, како наглашава Илић,  до краја августа месеца примити и други део.

Према његовим речима редовно се измирују и све обавезе према држави.  Рачуни се редовно испостављају грађанима. За оне са већим дуговањима послате су и опомене, али директор истиче да има разумевања за сваки вид сарадње.

,,Ја хоћу да прихватим да њихов дуг који настао на име комуналних услуга измире на рате без камате. До сада је направљено 307 споразума. Међу њима већ сто грађана је измирило своју обавезу.” 

Оно што је било неизбежно да ово предузеће опстане је смањење броја радника тако да је од 21-ог овај број сведен на њих 10-оро.

,,Урађен је нови правнилник о систематизацији радних места и сви они радници који су били преко броја, који су били вишак добили су или новчану накнаду уз споразумни раскид радног односа или отпремнину као технолошки вишак. Свим радницима који су на тај начин отишли исплаћене су све заостале зараде, као и сви доприноси.

Јовановић каже да сада има за циљ да ово предузеће најпре осавремени набавком нових машина.

На питање новинара за већ вишегодишњи проблем багера који је стациониран у Стубли директор објашњава

,,Он је расходован. Ја као в.д. директор овог предузећа упутићу захтев оснивачу Општини Бојник да распишемо лицитацију и да багер продамо као старо гвожђе неком отпаду. Ја сам њега затекао ту, то возило је можда и годину, две уназад пре мене већ било на том месту.