Месечне карте за ученике – Обавештење

На основу чл. 20 Одлуке о одређивању критеријума за одобрење новчане помоћи ради куповине месечних карти за ученике средњих школа са територије општине Бојник 02 Број 06-8/15 од 16.10.2015. године, Одељење за друштвене делатности, опште и заједничке послове, Општинске управе Општине Бојник, дана 31.08.2018. године, објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације за одобрење новчане помоћи
ради куповине  месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Право на новчану помоћ ради куповине  месечних карти имају ученици средњих школа који имају позитиван успех на крају школске године и пребивалиште на територији општине Бојник, а који похађају средњу школу на територији општине Бојник (уколико је седиште школе од места пребивалишта ученика удаљено најмање 4 (четири) километра) или територији суседних градова и општина на удаљености од највише 25 километара од места пребивалишта ученика чији је основач Република Србија, а који свакодневно путују ради одласка у школу и повратка из школе, уколико нису остварили право на накнаду трошкова превоза по неком другом основу, и који испуњавају неки од следећих алтернативно наведених критеријума:

  • ученик без оба родитеља
  • ученик без једног родитеља
  • ученик који живи у породици самохраног родитеља
  • ученик из породице у којој су оба родитеља незапослена
  • ученик који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи.

Обавештење у целости можете преузети у pdf формату: