Архиве категорија: Социјална заштита

Брига о социјално угроженом становништву

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Владе Републике Србије, Александар Вулин, потписао је уговор о наменским трансферима са општином Бојник.

За реализацију два пројекта, помоћ у кући и услуге дневног боравка одобрен је износ од 3.279.000 динара.

У општини Бојник има 30 геранто домаћица, које имају задатак да обилазе стара и изнемогла лица и пруже им услуге у делу одржавања станбене хигијене, припреме оброка, куповини лекова и намирница.

У општини Бојник има 139 директних корисника услуге помоћ у кући, које геранто домаћице, редовно посећују и пружају им помоћ.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Обавештење можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Подела пакета социјално угроженом становништву

У Бојнику је у току подела прехрамбених и хигијенских пакета за 500 социјално угрожених корисника социјалне помоћи.

Пакети ће, углавном, бити подељени старачким домаћинствима, док је 60% ове помоћи намењено припадницима Ромске популације, који су без икаквих средстава за живот.

Вредност пакета је 3.000 динара, а донатор је Влада Републике Србије.

Локална самоуправа ће се постарати да се овај вид помоћи социјално угроженом становништву итезивира, јер је до сада подела била једнократна

Ако немате приступ YouTube порталу, погледајте видео ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Обавештење можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ можете преузети у pdf формату:

  1. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник


Обавештење можете преузети у pdfформату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

И УСЛОВЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Обавештење можете преузети у pdfформату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ