Архиве категорија: Информисање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПАРТИЈА 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама

ПАРТИЈА 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју општине Бојник
ЈН МВ БР. 404-3/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
  4. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЈНИК
ЈН МВ БР. 404-2/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Поводом Одлуке о расписивању избора за народне посланике ПР број 2 од 29.01.2014. године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/14) и  на основу чл.14 Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/12), Општинска управа општине Бојник , о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја општине Бојник да могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана од 7 до 15 часова у просторијама општине Бојник, , други спрат, канцеларија 9, као и позивом на број телефона 016/821 214 локал 118 или на интернет страници Министарства правде и државне управе
http://www.drzavnauprava.gov.rs

Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Препоручује се да сви бирачи који до 16.03.2014. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији општине Бојник.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка – 28.02.2014. године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство правде и државне управе закључује бирачки списак – члан 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11).

Дан после расписивања избора за народне посланике па до 5(пет) дана пре закључења бирачког списка, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство правде и државне управе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.


Општинска управа општине Бојник
Обавештење : 013-2/2014

31.01.2014.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУД „БЕЛАЦ“ ИЗ ПРИДВОРИЦЕ
ЈН МВ БР. 404-38/13

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Покренут сајт туристичке организацијеопштине Бојник

Туристичка организација општине Бојник је покренула свој web сајт са жељом да покушамо да Вам приближимо део наше богате и разноврсне понуде, у нади да ћете пожелети да се сами уверите и осетите јединственост овог подручја, али и упознате менталитет овдашњих људи у свој својој једноставности и спонтаности. Web сајт Туристичке организације општине Бојник, можете погледати на адреси: http://turizam.bojnik.rs

директор
Марија Шошкић Радивојевић
Туристичка организација општине Бојник