Архиве категорија: Информисање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУД „БЕЛАЦ“ ИЗ ПРИДВОРИЦЕ
ЈН МВ БР. 404-38/13

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Покренут сајт туристичке организацијеопштине Бојник

Туристичка организација општине Бојник је покренула свој web сајт са жељом да покушамо да Вам приближимо део наше богате и разноврсне понуде, у нади да ћете пожелети да се сами уверите и осетите јединственост овог подручја, али и упознате менталитет овдашњих људи у свој својој једноставности и спонтаности. Web сајт Туристичке организације општине Бојник, можете погледати на адреси: http://turizam.bojnik.rs

директор
Марија Шошкић Радивојевић
Туристичка организација општине Бојник

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

У дружење пчелара „Бојник“ из Бојника врши упис чланова за 2014 годину, могу се уписати сва заинтересована лица која се баве пчеларством или су љубитељи пчеларства.
Пчеларство више није само хоби, све више је и уносан бизнис, којим можете финансијски обогатити свој кућни буџет.
Искористимо природна богатства наше здраве територије.
Уради нешто за себе – Постани пчелар.
Упис и блажа обавештења можете добити од Зорана Здравковића ул. Стојана Љубића бр. 6 или јавити се на телефон 016/821-360, или 064/2507052

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Набавка угља за потребе основних школа „Станимир Вељковић-Зеле“ Бојник и „Стојан Љубић“ Косанчић и дечијег вртића „Ђука Динић“ Бојник. Назив и ознака из општег речника набавке: 09111100 – Угаљ;

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Набавка oгревнoг дрвета за пoтребе oпштинске управе Бoјник, средње техничке школе „Бошко Крстић Бојник, основних школа „Станимир Вељковић-Зеле“ Бојник и „Стојан Љубић“ Косанчић и дечијег вртића „Ђука Динић“ Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА СА ШЉУНЧАНИМ КОЛОВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
– ЈН МВ БР. 404-23/13

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА