Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Здравковић Велимира из Драговца, дана 15.11.2014 године, отелила се јуница коју је Велимир добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Велимир вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 25.12.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Крстић Иван из Горњег Бријања.

Подела телади из робног кредита


У штали пољопривредног произвођача Стојановић Ружице из Придворице, дана 04.10.2014 године, отелила се јуница коју је Ружица добила из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Ружица вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 22.12.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Дамњановић Ивана из Ђинђуше.

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2015. ГОД.

О б ј а в љ у ј е
Ј А В Н И    П О З И В
за подношење захтева за доделу средстава из буџета Општине Бојник за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Бојник

Позив можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стојановић Томислава из Кацабаћа, дана 26.09.2014 године, отелила се јуница коју је Томислав добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Томислав вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 10.12.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Митровић Верка из Горњег Бријања.