Програм робног кредитирања


У штали пољопривредног произвођача Илић Иване из Стубле, дана 15.01.2016 године, отелила се јуница коју је Ивана  добиола  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Ивана вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 07.03.2016 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Илић Ратко из Бојника.

Програм робног кредитирања

У штали пољопривредног произвођача Димитријевић Драгише из Лапотинца, дана 05.02.2016 године, отелила се јуница коју је Драгиша  добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Драгиша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 04.03.2016 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Стојановић Мирјана из Ђинђуше.


Предавање за пољопривреднике

Дана 01.03.2016 године, у сали Скупштине општине Бојник, са почетком у 11 часова, у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, одржанo је предавање  за пољопривредне произвођаче са следећим темама:

1. „Сертификација пољопривредне производње“,

Предавачи су били:

1. Бојан Јовић,

2. Бојана Станковић – Тодић,

3. Вера Апостоловић.

Одзив пољопривредних произвођача је био задовољавајући.

Овом предавању просуствовала су 35 пољопривредна произвођача.

Програм робног кредитирања

У штали пољопривредног произвођача Здравковић Тихомира из Црквице, дана 25.01.2016 године, отелила се јуница коју је Тихомир добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Тихомир вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 26.02.2016 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Јовановић Раде из Бојника.

Предавање за пољопривреднике

Дана 23.02.2016 године, у сали Скупштине општине Бојник, са почетком у 11 часова, у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, одржанo је предавање  за пољопривредне произвођаче са следећим темама:

1. Презентација „Галеникиних производа“,

2. Презентација „Пионировог семена“,

Предавачи су били:

1. Тамара Поповић,

2. Миодраг Марковић


Одзив пољопривредних произвођача је био на веома завидном нивоу.

Овом предавању просуствовала су 35 пољопривредна произвођача.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Дана 02.02.2016 године Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, организовао је одлазак у Лесковац и похађање Зимске школе за пољопривредне произвођаче (сточаре) са територије општине Бојник. Зимску школу посетила су 20 пољопривредна произвођача (сточара), а гост је био помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине господин Драган Мирковић